DK-Smart :: Đẳng Cấp Nhà Thông Minh, An Tâm Vui Sống
Công Tắc Chạm Cảm Ứng
Công tắc 1 chạm cảm ứng + remote

Mã sản phẩm : US-T01R

Giá bán : 380,000 đ

Màu sắc :

1
1
1

Chạm cảm ứng để điều khiển bật tắt 1 line đèn hoặc thiết bị điện từ xa qua remote và điện thoại di động. Có thể thiết lập công tắc đảo chiều.

Công tắc 2 chạm cảm ứng + remote

Mã sản phẩm : US-T02R

Giá bán : 420,000 đ

Màu sắc :

1
1
1

Chạm cảm ứng để điều khiển bật tắt 2 line đèn hoặc thiết bị điện từ xa qua remote và điện thoại di động. Có thể thiết lập công tắc đảo chiều.

Công tắc 3 chạm cảm ứng + remote

Mã sản phẩm : US-T03R

Giá bán : 690,000 đ

Màu sắc :

1
1
1

Chạm cảm ứng để điều khiển bật tắt 3 line đèn hoặc thiết bị điện từ xa qua remote và điện thoại di động. Có thể thiết lập công tắc đảo chiều.

Công tắc 4 chạm cảm ứng + remote

Mã sản phẩm : US-T04R

Giá bán : 940,000 đ

Màu sắc :

1
1
1

Chạm cảm ứng để điều khiển bật tắt 4 line đèn hoặc thiết bị điện từ xa qua remote và điện thoại di động. Có thể thiết lập công tắc đảo chiều.