Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
31/10/2018
BKIAOA
VN1824
14:35
15:35
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
29/10/2018
70864259
VJ371
08:10
09:30
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
29/10/2018
RRYZIP
VN1823
09:00
10:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
29/10/2018
BKIAOA
VN1823
09:00
10:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
28/10/2018
70864089
VJ370VJ370
06:20
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
28/10/2018
71783096
VJ281
17:45
19:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/10/2018
71326133
VJ373
15:15
16:40
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/10/2018
70773315
VJ309
19:50
21:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/10/2018
70733819
VJ309
19:50
21:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/10/2018
70735360
VJ309
19:50
21:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/10/2018
70762357
VJ309
19:50
21:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/10/2018
MMMFTH
BL 519
21:30
23:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/10/2018
71723751
VJ304
09:30
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/10/2018
70767662
VJ304
09:30
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/10/2018
70773315
VJ304
09:30
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/10/2018
71783096
VJ288
11:45
13:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
23/10/2018
71326133
VJ370
06:55
08:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
22/10/2018
71921662
VJ 612
09:00
10:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Nha Trang
22/10/2018
CVZCNV
VN 236
12:00
14:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/10/2018
70789512
VJ277
15:30
17:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/10/2018
69950716
VJ375
18:00
19:20
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/10/2018
ME5KUS
BL 529
21:40
23:30
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/10/2018
69950716
VJ372
11:40
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
21/10/2018
70675030
VJ191
14:20
16:25
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/10/2018
71801264
VJ315
23:05
00:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
71796352
VJ 288
14:55
16:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
20/10/2018
IIL9VT
BL 587
16:55
18:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
XDVKMS
BL807
17:30
19:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
PEUVQC
BL 809
18:35
20:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/10/2018
70675030
VJ134
08:00
10:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/10/2018
71872479
VJ244
17:45
19:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
18/10/2018
IIL9VT
BL 596
15:40
17:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
18/10/2018
70935251
VJ251
22:05
00:05
Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/10/2018
JJMBPO
VN1193
20:45
22:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/10/2018
JJMBPO
VN1193
20:45
22:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/10/2018
XDVKMS
BL782
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
16/10/2018
70815720
VJ372
12:45
14:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
16/10/2018
69259671
VJ277
16:10
18:05
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/10/2018
UM3VQK
BL 490
17:55
19:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
16/10/2018
71515281
VJ640
18:40
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
15/10/2018
70789512
VJ270
06:10
08:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
15/10/2018
IHMH2D
BL 262
09:40
10:40
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/10/2018
HLV72E
BL 264
13:30
14:35
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/10/2018
69057464
VJ662
16:45
18:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
14/10/2018
71491401
VJ633
07:05
08:30
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/10/2018
71486346
VJ320
09:40
10:45
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/10/2018
71153921
VJ740
09:50
11:10
Buôn Ma Thuột
Vinh
12/10/2018
71006522
VJ325
13:45
14:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
12/10/2018
JIFH5Q
BL 267
13:50
14:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
12/10/2018
YUQYRG
VN4149
17:25
18:40
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/10/2018
NFSPKM
BL 255
17:35
18:40
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/10/2018
WN6TSH
WN6TSH
17:35
18:40
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/10/2018
JK7CHN
BL 255
17:35
18:40
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/10/2018
FF7H5Z
BL 255
17:35
18:40
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
11/10/2018
DPSCEU
VN1392
06:00
07:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
11/10/2018
ABZSSR
VN1392
06:00
07:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
10/10/2018
LG3CGZ
BL 524
06:40
08:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
10/10/2018
69056974
VJ631
09:45
11:10
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
URXYMM
VN 116
10:35
11:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
10/10/2018
71403397
VJ629
11:30
12:50
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
UJLFGI
VN 248
15:00
17:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/10/2018
ZDG65F
BL 805
15:15
17:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
70076304
VJ375
18:00
19:20
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
70076147
VJ375
18:00
19:20
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
70075960
VJ375
18:00
19:20
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
70092034
VJ375
18:00
19:20
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/10/2018
71362756
VJ166
20:05
22:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
09/10/2018
FJ5Y2N
BL 584
07:50
09:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
09/10/2018
70121825
VJ387
12:10
13:15
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/10/2018
INZT8R
BL 228
17:10
18:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
09/10/2018
MDZMSV
BL 228
17:10
18:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
09/10/2018
MMV7YH
BL 228
17:10
18:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
09/10/2018
OKRD8K
BL 228
17:10
18:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
07/10/2018
UMTC7U
BL 805
15:15
17:20
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/10/2018
71180130
VJ130
15:25
17:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
07/10/2018
JMWEAA
VN7825
19:15
20:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
07/10/2018
70753718
VJ310
20:40
22:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
06/10/2018
64441679
VJ627
09:30
10:45
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
06/10/2018
NDWYTF
BL 490
17:55
19:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
06/10/2018
70504281
VJ261
17:55
19:35
Đồng Hới
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/10/2018
STEYYV
VN1188
13:00
15:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
05/10/2018
JGUTRJ
BL 262
13:00
14:05
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/10/2018
YLOFBV
VN7825
19:15
20:15
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/10/2018
70980741
VJ626
05:15
06:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
04/10/2018
70609296
VJ289
11:25
13:25
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/10/2018
70958328
VJ626
05:15
06:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
03/10/2018
BHQNKD
BL 809
18:35
20:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/10/2018
70868093
VJ601
05:45
06:50
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/10/2018
70856363
VJ176
06:00
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/10/2018
OESBNP
BL 228
14:55
16:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
02/10/2018
OPPZDJ
VN 247
15:00
17:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/10/2018
ZF886P
BL 809
18:35
20:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/10/2018
PBBLHL
BL 812
19:40
21:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/10/2018
NDWYTF
BL 491
20:30
22:30
Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/10/2018
70514489
VJ243
21:10
23:05
Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/10/2018
70121825
VJ380
06:05
07:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
01/10/2018
EJ352N
BL 782
06:40
08:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
01/10/2018
JHKKFV
VN1400
07:15
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng Hới
01/10/2018
70686781
VJ372
11:25
12:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
21/10/2018
69950716
VJ372
11:40
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
21/10/2018
70675030
VJ191
14:20
16:25
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/10/2018
71801264
VJ315
23:05
00:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
71796352
VJ 288
14:55
16:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
20/10/2018
IIL9VT
BL 587
16:55
18:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
XDVKMS
BL807
17:30
19:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/10/2018
PEUVQC
BL 809
18:35
20:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/10/2018
70675030
VJ134
08:00
10:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/10/2018
71872479
VJ244
17:45
19:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
18/10/2018
IIL9VT
BL 596
15:40
17:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
18/10/2018
70935251
VJ251
22:05
00:05
Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/10/2018
JJMBPO
VN1193
20:45
22:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/10/2018
JJMBPO
VN1193
20:45
22:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/10/2018
XDVKMS
BL782
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
16/10/2018
70815720
VJ372
12:45
14:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
16/10/2018
69259671
VJ277
16:10
18:05
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/10/2018
UM3VQK
BL 490
17:55
19:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
16/10/2018
71515281
VJ640
18:40
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
15/10/2018
70789512
VJ270
06:10
08:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
15/10/2018
IHMH2D
BL 262
09:40
10:40
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/10/2018
HLV72E
BL 264
13:30
14:35
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/10/2018
69057464
VJ662
16:45
18:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
21/10/2018
69950716
VJ372
11:40
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
21/10/2018
70675030
VJ191
14:20
16:25
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/10/2018
71801264
VJ315
23:05
00:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh