DK-Smart :: Đẳng Cấp Nhà Thông Minh, An Tâm Vui Sống
Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
31/08/2018
66939416
VJ152
09:25
11:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/08/2018
ZDZTGN
VN 232
11:00
13:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/08/2018
68125788
VJ144
11:05
13:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
29/08/2018
EGE93G
BL 816
22:40
00:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
28/08/2018
68537229
VJ282
22:25
00:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
27/08/2018
WJZUDD
VN1372
11:10
12:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
27/08/2018
PYLK7L
BL 353
19:20
21:00
Đồng Hới
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/08/2018
FEQFMH
VN 229
10:30
12:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/08/2018
NNJF7B
BL 352
17:10
18:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng Hới
24/08/2018
IG9DVZ
BL 511
07:55
09:55
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
68630179
VJ260
15:45
17:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng Hới
23/08/2018
BYQJKY
BL 571
11:55
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/08/2018
GL1L8H
BL 571
11:55
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/08/2018
68848295
VJ306
13:15
14:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
21/08/2018
68827825
VJ658
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
21/08/2018
ACAZIK
VN 237
13:00
15:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/08/2018
ZLGSJY
VN 217
07:00
09:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/08/2018
FNFRGB
BL 791
18:25
20:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/08/2018
67451521
VJ302
06:40
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
19/08/2018
LESI4M
BL 571
11:45
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/08/2018
ACAZIK
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/08/2018
68564443
VJ207
08:15
09:25
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/08/2018
QMVMUY
VN8015
13:40
14:35
Phú Quốc
Cần Thơ
17/08/2018
KJFESM
VN7811
06:00
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
17/08/2018
UKSENZ
VN1373
11:20
12:50
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
HPMJJB
VN 113
08:45
10:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
QMVMUY
VN8014
12:10
13:05
Cần Thơ
Phú Quốc
16/08/2018
68719309
VJ213
12:40
14:25
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
NZXNSG
VN1189
15:05
17:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
HSYGJM
VN1374
15:40
17:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
FDABVF
VN 131
16:45
18:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
QWHKZU
VN131
16:45
18:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
BY5DFL
BL 814
22:10
00:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
16/08/2018
67144977
VJ319
22:35
23:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
PEWTXC
BL 797
12:05
14:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
ZGACKE
VN1396
13:00
14:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
15/08/2018
68657583
VJ659
13:40
14:55
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
66958825
VJ804
13:50
15:20
Bangkok
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
66959111
VJ804
13:50
15:20
Bangkok
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
68647839
VJ191
14:20
16:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
TKFSFA
VN 259
17:00
19:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
LYLQXG
VN 269
19:00
21:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
68629981
VJ282
22:20
00:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
14/08/2018
KBZCNL
BL 526
05:40
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
14/08/2018
68506661
VJ 304
09:30
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
14/08/2018
68580407
VJ654
14:50
16:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
14/08/2018
68641195
VJ225
21:25
23:10
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/08/2018
67366121
VJ318
06:10
07:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
67144977
VJ318
06:10
07:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
68556770
VJ638
09:40
11:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
13/08/2018
BZHKEF
VN 249
15:30
17:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/08/2018
68034224
VJ312
17:55
19:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
67310915
VJ377
20:50
22:10
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/08/2018
66959111
VJ803
11:15
12:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Bangkok
12/08/2018
66958825
VJ803
11:15
12:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Bangkok
11/08/2018
68477491
VJ276
11:35
13:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
10/08/2018
ABPHYE
VN1186
11:05
13:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
10/08/2018
WKRQWN
BL 595
20:40
22:05
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/08/2018
YH7ZHJ
BL 595
20:40
22:05
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/08/2018
VJ74JD
BL 519
21:20
23:20
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/08/2018
68056981
VJ627
09:30
10:45
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/08/2018
KIN25A
BL 228
11:30
12:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
09/08/2018
HXSVBX
VN 246
14:05
16:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
08/08/2018
YKWESR
VN1563
13:10
15:05
Hà Nội
Nha Trang
08/08/2018
68313189
VJ628
14:25
15:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
08/08/2018
WHTSPW
BL 802
14:55
17:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
08/08/2018
FKIBIX
VN1351
20:40
21:40
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/08/2018
IDCHKS
BL 584
07:00
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/08/2018
JCLEDZ
VN 236
12:00
14:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
06/08/2018
PBCORQ
VN 216
07:00
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
06/08/2018
67824904
VJ304
09:35
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
06/08/2018
TWBSMQ
1 VN 243
13:45
15:55
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
06/08/2018
KVNDWR
VN 243
13:45
15:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/08/2018
68154757
VJ128
07:25
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
05/08/2018
64158899
VJ628
13:55
15:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
05/08/2018
68215671
VJ 181
18:25
20:25
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/08/2018
68162286
VJ647
05:10
06:30
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/08/2018
RTVLTH
VN 224
08:30
10:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/08/2018
RJTPRN
VN 228
09:35
11:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/08/2018
ONESYF
VN 1188
13:10
15:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
03/08/2018
ILYCVK
BL 791
18:25
19:30
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/08/2018
RJTPRN
VN 286
21:30
23:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/08/2018
ZSSORB
VN 231
11:00
13:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/08/2018
67984407
VJ603
05:50
06:50
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/08/2018
PMCCZN
VN 7100
06:20
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
01/08/2018
GN355B
BL 805
15:00
17:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/08/2018
CKU7KX
BL 591
17:35
19:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
19/08/2018
67451521
VJ302
06:40
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
19/08/2018
LESI4M
BL 571
11:45
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/08/2018
ACAZIK
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/08/2018
68564443
VJ207
08:15
09:25
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/08/2018
QMVMUY
VN8015
13:40
14:35
Phú Quốc
Cần Thơ
17/08/2018
KJFESM
VN7811
06:00
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
17/08/2018
UKSENZ
VN1373
11:20
12:50
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
HPMJJB
VN 113
08:45
10:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
QMVMUY
VN8014
12:10
13:05
Cần Thơ
Phú Quốc
16/08/2018
68719309
VJ213
12:40
14:25
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
NZXNSG
VN1189
15:05
17:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
HSYGJM
VN1374
15:40
17:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
FDABVF
VN 131
16:45
18:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
QWHKZU
VN131
16:45
18:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/08/2018
BY5DFL
BL 814
22:10
00:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
16/08/2018
67144977
VJ319
22:35
23:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
PEWTXC
BL 797
12:05
14:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
ZGACKE
VN1396
13:00
14:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
15/08/2018
68657583
VJ659
13:40
14:55
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
66959111
VJ804
13:50
15:20
Bangkok
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
66958825
VJ804
13:50
15:20
Bangkok
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
68647839
VJ191
14:20
16:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
TKFSFA
VN 259
17:00
19:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
LYLQXG
VN 269
19:00
21:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/08/2018
68629981
VJ282
22:20
00:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
14/08/2018
KBZCNL
BL 526
05:40
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
14/08/2018
68506661
VJ 304
09:30
10:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
14/08/2018
68580407
VJ654
14:50
16:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
14/08/2018
68641195
VJ225
21:25
23:10
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/08/2018
67366121
VJ318
06:10
07:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
67144977
VJ318
06:10
07:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
68556770
VJ638
09:40
11:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
13/08/2018
BZHKEF
VN 249
15:30
17:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/08/2018
68034224
VJ312
17:55
19:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/08/2018
67310915
VJ377
20:50
22:10
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
19/08/2018
67451521
VJ302
06:40
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
19/08/2018
LESI4M
BL 571
11:45
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/08/2018
ACAZIK
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội