Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
31/01/2019
74179360
VJ302
07:15
08:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
31/01/2019
EOYLBP
VN 224
08:30
10:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/01/2019
KMWQGD
VN 224
08:30
10:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/01/2019
DGUAEB
VN 224
08:30
10:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/01/2019
KPWQUT
VN 224
08:30
10:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/01/2019
72408161
VJ276
10:10
12:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
31/01/2019
BL9SFH
BL 503
12:00
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
31/01/2019
SKOLEZ
VN1373
14:00
15:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
31/01/2019
LTPFPT
VN 262
17:00
19:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/01/2019
73937051
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
30/01/2019
NZURLG
VN 212
06:30
08:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
30/01/2019
KVKXEJ
VN7372
08:00
09:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
30/01/2019
75576422
VJ284
19:50
21:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
29/01/2019
LOYCYP
VN1370
06:30
07:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
29/01/2019
HQDRFR
VN 216
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
29/01/2019
GZDFCW
VN 224
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
29/01/2019
GZDFCW
VN 224
08:30
10:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
29/01/2019
73829053
VJ160
21:35
23:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
28/01/2019
74401406
VJ 378
09:40
11:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
28/01/2019
QCWGFI
BL 672
10:15
11:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
28/01/2019
BHGNKG
VN1374
15:05
16:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
27/01/2019
73978338
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
27/01/2019
73937413
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
26/01/2019
AFL27J
BL 754
08:40
10:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
25/01/2019
GYIOXP
VN1180
06:30
08:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
25/01/2019
GYIOXP
VN1187
13:40
15:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/01/2019
QZYJUE
VN1378
19:30
20:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/01/2019
71128127
VJ250
16:10
18:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
24/01/2019
71128127
VJ250
16:10
18:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
23/01/2019
77330263
VJ307
11:15
12:40
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/01/2019
74576333
VJ859
14:15
16:30
Đài Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/01/2019
77335332
VJ205
14:25
15:35
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/01/2019
GBKNFY
BL 584
05:40
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
21/01/2019
75671128
VJ652
18:55
20:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/01/2019
77275388
VJ206
06:05
00:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
20/01/2019
FTXMIW
VN1820
08:40
09:45
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/01/2019
74356630
VJ149
15:00
17:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/01/2019
77011762
VJ317
14:10
15:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/01/2019
77242182
VJ637
14:30
16:50
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/01/2019
ZF1RSS
JQ 63Dreamliner
19:40
00:30
Melbourne Airport
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/01/2019
SDJFMV
BL 663
07:55
11:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/01/2019
73804720
VJ167
14:55
17:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/01/2019
76538481
VJ311
18:30
19:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/01/2019
JQSGSE
VN 116
09:30
10:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
17/01/2019
FTXMIW
VN1835
17:35
18:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
16/01/2019
SFVM6M
BL 435
15:50
17:00
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/01/2019
74265210
VJ311
18:30
19:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/01/2019
74265210
VJ311
18:30
19:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/01/2019
76931274
VJ 302
05:50
07:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/01/2019
74265210
VJ296
07:00
08:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/01/2019
76538481
VJ310
09:15
14:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/01/2019
ONZ5MH
BL 546
10:00
11:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
15/01/2019
SFVM6M
BL 435
15:50
17:00
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/01/2019
ANPDUR
BL 435
15:50
17:00
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/01/2019
76478215
VJ189
16:05
18:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/01/2019
QMINAM
VN 257
16:30
18:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/01/2019
ZE5HNV
BL 399
02:35
00:00
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/01/2019
76926678
VJ 461
06:45
00:00
Hà Nội
Cần Thơ
14/01/2019
76824084
VJ605
23:55
00:55
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/01/2019
76792076
VJ318
05:10
06:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/01/2019
76637809
VJ206
06:05
07:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
13/01/2019
76478215
VJ134
09:40
11:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
13/01/2019
76361006
VJ1263
16:30
18:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/01/2019
76361006
VJ282
12:25
14:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
12/01/2019
YKGOML
VN1342
19:30
20:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Nha Trang
11/01/2019
QMINAM
VN 220
08:00
10:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
11/01/2019
ONZ5MH
BL 546
10:00
11:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
11/01/2019
RIJ48T
BL 503
11:45
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
11/01/2019
SFVM6M
BL 434
14:05
15:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
11/01/2019
76730244
VJ248
18:50
20:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
09/01/2019
TEMGKS
BL 679
15:55
17:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/01/2019
MNFW3R
BL 683
17:55
19:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/01/2019
73804720
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
07/01/2019
UDXYEU
CA 904
05:40
11:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Bắc Kinh
07/01/2019
UDXYEU
CA 879
13:30
13:15
Bắc Kinh
Buôn Ma Thuột
07/01/2019
76544580
VJ311
18:30
19:50
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/01/2019
76521007
VJ316
21:50
23:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
06/01/2019
MNFW3R
BL 662
06:00
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
05/01/2019
73364370
VJ245
18:40
20:40
Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/01/2019
TEMGKS
BL 692
20:45
22:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
05/01/2019
YKR6QQ
BL693
22:40
00:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/01/2019
75671128
VJ627
08:05
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
03/01/2019
CNRIKV
VN 216
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/01/2019
73799771
VJ279
15:45
17:40
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/01/2019
72341965
VJ322
11:15
12:20
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/01/2019
75765689
VJ213
13:20
15:05
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/01/2019
72342045
VJ626
17:35
18:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
02/01/2019
OWAVLS
VN 276
20:00
22:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/01/2019
OMMU7U
BL 595
21:05
23:05
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/01/2019
73799771
VJ279
15:45
17:40
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/01/2019
76137570
VJ225
18:55
20:55
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
27/01/2019
73937413
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
27/01/2019
73978338
VJ192
18:40
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
26/01/2019
AFL27J
BL 754
08:40
10:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
25/01/2019
GYIOXP
VN1180
06:30
08:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
25/01/2019
GYIOXP
VN1187
13:40
15:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/01/2019
QZYJUE
VN1378
19:30
20:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/01/2019
71128127
VJ250
16:10
18:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
24/01/2019
71128127
VJ250
16:10
18:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
23/01/2019
77330263
VJ307
11:15
12:40
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/01/2019
74576333
VJ859
14:15
16:30
Đài Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/01/2019
77335332
VJ205
14:25
15:35
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/01/2019
GBKNFY
BL 584
05:40
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
21/01/2019
75671128
VJ652
18:55
20:15
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến