Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
28/02/2018
WHV2KT
BL 513
11:25
01:25
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/02/2018
VECMUC
BL 787
15:55
18:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/02/2018
LLKC5E
BL 585 
16:35
18:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
UWNKGL
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
RZLBQV
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
DVNJWJ
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
DQHLPW
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
VBY1WL
BL 789
15:25
17:30
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/02/2018
TM8U7E
BL 513
20:15
22:15
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/02/2018
XNMKFL
VN7379
04:15
05:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/02/2018
55909297
VJ271
05:55
07:55
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/02/2018
59059223
VJ 127
06:50
09:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/02/2018
WFTZSA
VN1262
06:55
08:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
26/02/2018
GDFU8M
BL 787
12:30
14:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/02/2018
56197912
VJ188
07:40
09:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
25/02/2018
55465882
VJ281
18:30
20:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/02/2018
QHDRUU
VN1378
20:00
21:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
54544453
VJ207
07:50
08:50
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
55164632
VJ303
12:00
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
55181859
VJ303
12:00
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
T9H7WB
BL 582
14:30
15:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
56116356
VJ392
14:35
15:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
57705413
VJ175
22:00
00:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/02/2018
EVUOGD
VN7427M
13:05
14:10
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/02/2018
NFSB2G
BL 227
13:25
14:45
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
IAHXYD
VN1265
01:10
03:00
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
PMVB6B
BL 582
06:00
07:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/02/2018
55746068
VJ128
07:25
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
HBGADI
VN 218
07:30
09:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
52776445
VJ181
10:40
12:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
59216380
VJ636
15:40
16:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/02/2018
57520230
VJ343
19:05
20:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58489607
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58491165
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/02/2018
59107901
VJ143
15:00
17:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/02/2018
55566222
VJ281
18:30
20:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
59099350
VJ398
15:10
16:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
20/02/2018
59039449
VJ398
15:10
16:25
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
59168248
VJ143
19:30
21:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
58531626
VJ167
20:45
22:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
58531692
VJ167
20:45
22:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
56107616
VJ287
21:45
23:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
54671043
VJ179
22:15
00:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
AKWOWL
VN1184
10:40
12:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
19/02/2018
58421366
VJ154
14:30
16:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/02/2018
58232707
VJ175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
58232707
VJ175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
59065589
VJ 175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/02/2018
55465606
VJ276
11:00
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
18/02/2018
56278589
VJ319
13:35
14:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/02/2018
56278589
VJ319
13:35
14:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/02/2018
55092239
VJ181
22:40
00:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/02/2018
57662851
VJ196
23:40
01:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
17/02/2018
58232707
VJ140
15:00
17:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
17/02/2018
58232707
VJ140
15:00
17:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
17/02/2018
58489607
VJ314
21:15
22:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
17/02/2018
57299008
VJ196
23:40
01:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
16/02/2018
56107616
VJ276
11:00
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
16/02/2018
56107834
VJ276
11:00
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
16/02/2018
JBLPTV
BL 512
17:40
19:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
16/02/2018
55601266
VJ378
18:25
19:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/02/2018
FIIDBB
VN 7366
01:30
02:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/02/2018
RSKNJT
VN7374
04:40
06:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/02/2018
55566222
VJ274
08:25
10:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
15/02/2018
55849852
VJ652
12:25
13:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
15/02/2018
XGCNRJ
VN1375
18:05
19:35
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/02/2018
57281398
VJ282
19:10
21:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
15/02/2018
58263058
VJ358
22:10
23:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
15/02/2018
58184840
VJ176
22:15
00:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
14/02/2018
XVRVIG
VN7364
01:25
02:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
14/02/2018
EQKCRR
VN1825
07:05
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
14/02/2018
55849332
VJ625
07:50
09:05
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/02/2018
59028619
VJ274
08:25
10:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
14/02/2018
59029132
VJ624
09:15
10:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
14/02/2018
EVUOGD
VN7426M
11:10
12:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Pleiku
14/02/2018
LD1ESS
BL 571
12:00
12:55
Buôn Ma Thuột
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/02/2018
PHB3SG
BL 258
15:10
16:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Pleiku
14/02/2018
PHB3SG
BL 258
15:10
16:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Pleiku
14/02/2018
58790364
VJ190
18:25
20:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
14/02/2018
RLWXHD
VN1379
22:05
23:35
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/02/2018
XVRVIG
VN7370M
01:30
02:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/02/2018
MWOMVG
VN 212
06:30
08:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
13/02/2018
KZEBFY
VN7234
06:45
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
13/02/2018
YKVNRW
VN7234
06:45
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
13/02/2018
56962463
VJ380
06:45
07:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
13/02/2018
58955977
VJ627
11:05
12:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/02/2018
WFTZSA
VN1265
13:05
14:55
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/02/2018
HGTAZI
VN7282
23:20
01:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
12/02/2018
TYYJCY
VN7364
00:20
01:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
12/02/2018
BHHDAI
VN 218M
07:30
09:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
12/02/2018
55082141
VJ170
21:20
23:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
12/02/2018
57048099
VJ136
23:10
01:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
12/02/2018
57048749
VJ136
23:10
01:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
11/02/2018
LZHVDE
VN 208
05:45
07:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
11/02/2018
TL83VK
BL 572
06:00
06:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
11/02/2018
56962288
VJ388
12:05
13:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
11/02/2018
CWBZMQ
VN 128
14:30
15:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
11/02/2018
58881744
VJ151
14:40
16:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
11/02/2018
56368613
VJ190
18:25
20:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
11/02/2018
55784036
VJ316
21:00
22:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
11/02/2018
54671043
VJ170
21:10
23:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/02/2018
VMZ4XX
BL 787
15:50
17:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/02/2018
58221823
VJ305
15:50
17:10
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/02/2018
54522841
VJ170
21:20
23:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/02/2018
57885564
VJ168
21:45
23:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/02/2018
54522841
VJ168
21:45
23:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
09/02/2018
MCE7NF
BL 793
05:30
07:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/02/2018
54544453
VJ206
06:15
07:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
09/02/2018
56063363
VJ354
08:00
09:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
09/02/2018
54139419
VJ304
10:05
11:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
09/02/2018
UEKLYS
VN1264
10:35
12:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
09/02/2018
OEMTGM
BL 227
11:15
12:35
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/02/2018
55181751
VJ306
14:00
15:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
08/02/2018
YHWZAG
VN1182
05:55
07:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
08/02/2018
55893599
VJ276
11:00
13:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
07/02/2018
57520230
VJ354
08:00
09:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
07/02/2018
QCTBUX
VN 124
12:15
13:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
06/02/2018
53029854
VJ310
04:10
05:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
06/02/2018
55636419
VJ128
07:25
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
06/02/2018
58779723
VJ399
17:00
18:15
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
06/02/2018
58013718
VJ310
17:15
18:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
05/02/2018
56561096
VJ841
06:25
08:50
Đài Bắc (TPE - Đào Viên)
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/02/2018
56197912
VJ193
15:25
17:30
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/02/2018
58540873
VJ115
16:05
18:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/02/2018
58621609
VJ115
16:05
18:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/02/2018
ZC6GVY
BL 786 
06:20
08:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/02/2018
55892950
VJ154
14:30
16:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/02/2018
CGKH8D
BL 519
20:15
22:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/02/2018
58540698
VJ124
07:40
09:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/02/2018
58621609
VJ124
07:40
09:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
02/02/2018
56487814
VJ350
09:15
10:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
01/02/2018
57837097
VJ194
06:05
08:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
01/02/2018
55892950
VJ194
06:05
08:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
01/02/2018
54210222
VJ142
12:20
14:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
01/02/2018
HTWOJE
VN1374
16:00
17:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
01/02/2018
58622283
VJ655
23:20
00:40
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
25/02/2018
56197912
VJ188
07:40
09:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
25/02/2018
55465882
VJ281
18:30
20:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/02/2018
QHDRUU
VN1378
20:00
21:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
54544453
VJ207
07:50
08:50
Tuy Hòa
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
55181859
VJ303
12:00
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
55164632
VJ303
12:00
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/02/2018
T9H7WB
BL 582
14:30
15:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
56116356
VJ392
14:35
15:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
24/02/2018
57705413
VJ175
22:00
00:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/02/2018
EVUOGD
VN7427M
13:05
14:10
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/02/2018
NFSB2G
BL 227
13:25
14:45
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
IAHXYD
VN1265
01:10
03:00
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
PMVB6B
BL 582
06:00
07:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/02/2018
55746068
VJ128
07:25
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
HBGADI
VN 218
07:30
09:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
52776445
VJ181
10:40
12:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
59216380
VJ636
15:40
16:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/02/2018
57520230
VJ343
19:05
20:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58491165
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58489607
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/02/2018
59107901
VJ143
15:00
17:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/02/2018
55566222
VJ281
18:30
20:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
59039449
VJ398
15:10
16:25
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
59099350
VJ398
15:10
16:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
20/02/2018
59168248
VJ143
19:30
21:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
58531626
VJ167
20:45
22:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
58531692
VJ167
20:45
22:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
56107616
VJ287
21:45
23:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/02/2018
54671043
VJ179
22:15
00:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
AKWOWL
VN1184
10:40
12:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
19/02/2018
58421366
VJ154
14:30
16:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/02/2018
58232707
VJ175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
59065589
VJ 175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/02/2018
58232707
VJ175
22:10
00:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
22/02/2018
IAHXYD
VN1265
01:10
03:00
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
PMVB6B
BL 582
06:00
07:25
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/02/2018
55746068
VJ128
07:25
09:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
HBGADI
VN 218
07:30
09:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
22/02/2018
52776445
VJ181
10:40
12:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
59216380
VJ636
15:40
16:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/02/2018
57520230
VJ343
19:05
20:30
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58491165
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/02/2018
58489607
VJ359
23:55
01:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh